Byť ochotný a lacný nestačí

Autor: Peter Littmann

Kozmonaut na kozmickej stanici sa oblieka do astronautického obleku so zlým tušením. Dnes na neho v kozmickom priestore čakajú opravné práce na vonkajšom plášti. Ako sa pripravuje opustiť stanicu, premýšľa, že jeho prežitie závisí predovšetkým od kvality výstroja. Hlavou mu víria myšlienky, že každý diel výstroja dodal výrobca, ktorý v súťaži ponúkol najnižšiu cenu...

Kto sme?

Masoko

Investujeme množstvo energie a zanietenia do neustáleho zlepšovanie výkonnosti našich klientov, pričom sledujeme primárny cieľ a to zvýšiť ich podnikovú hodnotu z dlhodobého hľadiska.

Naše služby

V rámci podnikovej praxe ako aj akademických poznatkov sa už v priebehu viacerých rokov zaoberáme otázkou korelácie medzi investíciami do marketingu a ziskovým rastom ako aj hodnotou, ktorú podnik vytvára pre jeho vlastníkov, tzv. shareholder value. 

Okrem toho disponujeme aj rozsiahlym know-how pre oblasť podnikových stratégií a značiek.

Aktuality

Kontakt

 BRANDINSIDER GmbH

 Fährhausstraße 11

 22085 Hamburg

 Tel.: +49 40 / 25 33 62 62
 Fax: +49 40 / 25 33 62 68

 E-mail: info@brandinsider.com

 Registrový súd:
 Amtsgericht Hamburg
 Registračné číslo: HRB 139837

 UID Nr. DE 209661501