Byť ochotný a lacný nestačí

Autor: Peter Littmann

Kozmonaut na kozmickej stanici sa oblieka do astronautického obleku so zlým tušením. Dnes na neho v kozmickom priestore čakajú opravné práce na vonkajšom plášti. Ako sa pripravuje opustiť stanicu, premýšľa, že jeho prežitie závisí predovšetkým od kvality výstroja. Hlavou mu víria myšlienky, že každý diel výstroja dodal výrobca, ktorý v súťaži ponúkol najnižšiu cenu...

Kto jsme?

Masoko

Investujeme mnoho úsilí a energie do podstatného a stálého zlepšování výkonnosti našich klientů s cílem trvalého růstu hodnoty jejich podniku.

Naše služby

Již několik let se v podnikové praxi a univerzitní teorii zabýváme otázkou korelace mezi marketingovými investicemi a ziskovým růstem stejně jako akcionářskou hodnotou, tzv. shareholder value.

K tomu jsme vybudovali obsáhlé know-how strategie a značky.

Aktuality

Kontakt

 BRANDINSIDER GmbH

 Fährhausstraße 11

 22085 Hamburg

 Tel.: +49 40 / 25 33 62 62
 Fax: +49 40 / 25 33 62 68

 E-mail: info@brandinsider.com

 Rejstříkový soud:
 Amtsgericht Hamburg
 Registrační číslo: HRB 139837

 UID Nr. DE 209661501